Nho sữa ở Trung Quốc không còn là loại hoa quả quý tộc, ở VN sẽ ra sao?

Nho sữa ở Trung Quốc không còn là loại hoa quả quý tộc, ở VN...