Mo hình trồng nho làm kinh tế kết hợp thăm quan du lịch tại Miền Tây – Hậu Giang

Hiện nay, các giống nho tcos nguồn gốc từ Mỹ, Úc, Nhật…được các nhà vườn...