Luôn có những chương trình KHUYẾN MÃI hấp dẫn theo tháng: giảm tiền hàng, tặng cây, tặng chậu,…

Về hỗ trợ:

  • KHÔNG cần ôm hàng.
  • KHÔNG gò bó về thời gian, tự chủ thời gian rao bán
  • Sài Gòn Hoa sẽ cung cấp đầy đủ hình ảnh, kích thước, thông tin sản phẩm thực tế cho CTV.
  • Nếu chưa có kinh nghiệm về cây cảnh, Sài Gòn Hoa sẽ đào tạo và tư vấn miễn phí.
  • CTV được sử dụng link web của Thế Giới Cây NHo để tư vấn bán hàng. (hoặc hỗ trợ làm website riêng)
  • Sẵn sàng hỗ trợ tuyến giao hàng nếu cần.