Cây nho ngón tay đen F1

Cây giống Nho ngón tay  là loại nho không hạt cao cấp. Quả có hình...

Hạ Đen Rễ Trần 100k

NHO HẠ ĐEN KHÔNG HẠ Trồng sân vườn, sân thượng lấy bóng mát kèm ăn...